Disclaimer

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is uitgever van http://www.kankerwiehelpt.nl/ en onderhoudt de website. Deze is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

 

De genoemde organisatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de aangeboden informatieteksten. De informatie is afkomstig van op de pagina genoemde bronnen, zoals: KWF Kankerbestrijding, verschillende ziekenhuizen, hulpverleners en in een aantal gevallen van de redactie. Daarnaast is de Levenmetkanker-beweging de  leverancier van de nieuwsitems op de homepage. 

 

De algemene informatie is door onafhankelijke en deskundige referenten gecontroleerd. Een deel van de informatie beschrijft algemene trends en situaties, waar niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval aan kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u dus altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverleners. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Auteursrecht

De informatie op deze site mag niet worden gebruikt door derden. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Referenties naar deze website: http://www.kankerwiehelpt.nl/, URL bezochte pagina, bezocht: dd.mm.jjjj.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan betrokken organisaties, worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De redactie van kankerwiehelpt.nl heeft geen zeggenschap over die websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Laatst bewerkt: 3 juni 2014
Voor de disclaimer, zie: http://www.kankerwiehelpt.nl/disclaimer-8.html