Rechten en plichten

In het contact tussen patiënt en arts zijn er zowel rechten als plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).    

Plichten van de arts

Volgens de WGBO moet uw arts u - in begrijpelijke taal - inlichten over uw ziekte, onderzoeken en behandelingen, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele andere behandelmogelijkheden. Zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.


Alleen met voldoende informatie kunt u goed meedenken en meebeslissen. Want ook hierin is de WGBO heel duidelijk. U beslist samen wat er gaat gebeuren, maar uiteindelijk heeft ú het laatste woord. Als u een behandeling niet wilt, kan niemand u daartoe verplichten.

 

Plichten van de patiënt

Maar ú heeft ook plichten. Volgens de wet bent u verplicht uw arts goed, eerlijk en volledig op de hoogte te brengen van uw klachten. Dit is echt nodig, want zonder volledige informatie kan uw arts u niet goed behandelen. Toch zijn er mensen die bijvoorbeeld uit schaamte of in de overtuiging dat het onbelangrijk is, dingen niet of anders vertellen. Maar het is belangrijk dat uw arts alles weet wat maar enigszins belangrijk kan zijn.


Ook als u gebruikmaakt van een alternatieve behandeling zoals een speciaal dieet, voedingssupplementen of kruidenmiddelen, is het belangrijk dat uw arts dat weet. Bepaalde alternatieve middelen of diëten kunnen uw behandeling namelijk (negatief) beïnvloeden. Mensen verzwijgen dit soort zaken nogal eens voor hun arts, omdat zij bang zijn om uitgelachen of afgewezen te worden. Maar de ervaring leert dat een open gesprek met een arts over niet-reguliere behandelingen tegenwoordig goed mogelijk is.

Het recht dingen niet te willen weten

U maakt zelf uit wat u wel of niet wilt weten. U blijft de baas over uw leven, ook nu u ziek bent. Als u bepaalde dingen niet wilt weten, zeg dat dan tegen uw arts. Sommige mensen laten belangrijke beslissingen liever aan hun arts over. Wees daar duidelijk over. Artsen horen meestal graag hoeveel u wilt weten en op welke manier u bij beslissingen betrokken wilt zijn. De wet geeft u het recht op alle informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uiteraard verplicht de wet u niet om alles te moeten weten.

Toestemming geven

Uw arts mag uw dossier niet zomaar aan anderen die niet bij uw behandeling betrokken zijn laten lezen, tenzij u daar toestemming voor geeft. Verpleegkundigen en andere artsen mogen het wel inzien. Als er gegevens zijn die u niet in uw dossier wilt hebben, laat uw arts dit dan weten.

Uw dossier

Artsen houden van iedere patiënt een dossier met medische gegevens bij. U heeft het recht uw eigen dossier in te zien, het gaat tenslotte over úw lichaam. Houd er wel rekening mee dat de aantekeningen die uw arts in uw medisch dossier maakt, in eerste instantie bedoeld zijn voor artsen. Er staat dus medische vaktaal in. De kans bestaat daardoor dat u dingen verkeerd begrijpt en verkeerde conclusies trekt. Vraag bij twijfel uitleg.  

 

Als u uw medisch dossier wilt inzien, moet uw arts hier zo snel mogelijk gehoor aan geven. Er is één beperking. Het dossier mag het ziekenhuis niet verlaten. U kunt wel een kopie vragen van uw dossier. Het ziekenhuis mag hier een (redelijke) vergoeding voor vragen. U kunt ook een kopie van bijvoorbeeld röntgenfoto's vragen.  

 

Over niet al te lange tijd zullen de papieren dossiers vervangen worden door een elektronisch patiëntendossier (EPD). Artsen (en ook patiënten) kunnen dossiers dan inzien via de computer.

 

Het is mogelijk dat bij u of bij uw arts de indruk bestaat, dat de belasting of de mogelijke bijwerkingen of gevolgen van een behandeling niet (meer) opwegen tegen de te verwachte resultaten.   

Afzien van behandeling

Hierbij zal het doel van de behandeling vaak een rol spelen. Het maakt natuurlijk verschil of de behandeling curatief of palliatief bedoeld is, of dat er sprake is van een adjuvante behandeling.  Bij een curatieve behandeling accepteert u misschien meer bijwerkingen of gevolgen. Als een palliatieve behandeling wordt geadviseerd, zult u de kwaliteit van uw leven bij uw beslissing willen betrekken. En bij een adjuvante behandeling speelt de afweging of de belasting van een behandeling in verhouding staat tot het mogelijke risico van terugkeer van de ziekte.  

 

Als u twijfelt aan de zin van (verdere) behandeling, bespreek dit dan in alle openheid met uw specialist of huisarts. Iedereen heeft het recht om af te zien van (verdere) behandeling.  

Uw arts zal u de noodzakelijke medische zorg en begeleiding blijven geven om de hinderlijke gevolgen van uw ziekte zo veel mogelijk te bestrijden.

Laatst bewerkt: 17 april 2009Bron: KWF Kankerbestrijding

Relevante links


Voor de disclaimer, zie: http://www.kankerwiehelpt.nl/disclaimer-8.html